Oštroglava gušterica

Archaeolacerta oxycephala
Sharp-snouted rock lizard
Dalmatinische Spitzkopfeidechse
Lucertola ossicefala

Orao zmijar

Circaetus gallicus
Short-toed eagle
Schlangenadler
Biancone

Vrtni puh

Eliomys quercinus
Garden dormouse
Gartenschläfer
Topo quercino

Crni lešinar

Aegypius monarchus
Black vulture
Mönchsgeier
Avvoltoio nero

Crvenkrpica

Elaphe situla
Leopard snake
Leopardnatter
Colubro leopardino

Crkavica

Neophron percnopterus
Aegyptian vulture
Smutzgeier
Capovaccaio

Veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum
Greater horseshoe bat
Grosse Hufeisennase
Ferro di cavallo maggiore

Čagalj

Canis aureus
Golden jackal
Goldshakal
Sciacallo dorato

Dinarski voluhar

Dinaromys bogdanovi
Balkan snow vole
Bergmaus
Arvicola di Balcani

Škorpion

Euscorpius italicus
Italian scorpion
Italienischer skorpion
Scorpione

Mosorska gušterica

Arrchaeolacerta mosorensis
Mosor rock lizard
Mosor-Gebirgseidechse
Lucertola di Mosor

Poskok

Vipera ammodytes
Sandviper
Sandotter
Vipera dal corno

Čančara

Testudo hermanni
Hermann’s tortoise
Griechische Landschildkröte

Legenda

Neugrožena vrsta

Ugrožena vrsta

Vrsta izumrla u Hrvatskoj

Mine

Mine i eksplozivne naprave mogu se naći gotovo posvuda u područjima gdje su se vodile ratne operacije. Stoga izbjegavajte okolicu napuštenih postrojenja, područja oko energetskih instalacija, područja oko rubova cesta, jaraka i obala rijeka, napuštene i uništene zgrade i kuće, područja označena znakovima opasnosti od mina.

  Opasna područja mogu biti:
 • označena minski sumnjiva područja
 • bivše bojišnice
 • bivše nadzorne točke, rovovi i bunkeri
 • mjesta gdje ima ostataka lešina i kostura životinja
 • napuštene ili uništene zgrade i kuće
 • napušteni skladišni prostori, vojne građevine i postrojenja
 • napuštene vodovodne i električne instalacije
 • napuštene željezničke pruge i stupovi mostova
 • zarasla područja, šume i voćnjaci
 • zarasle staze i zapušteni putovi
 • zarasli rubovi cesta, jaraka, nasipa, kanala i obale rijeka.

 • Mine i eksplozivne naprave mogu se naći gotovo posvuda
  u područjima gdje su se vodile ratne operacije.