Veliki svračak

Lanius excubitor
Grey shrike
Raubwürger
Averla maggiore

Tetrijeb gluhan

Tetrao urogallus
Capercaillie
Auerhuhn
Gallo cedrone

Droplja

Otis tarda
Great bustard
Grosstrappe
Otarda

Šljuka

Scolopax rusticola
Woodcock
Waldschnepfe
Beccaccia

Lještarka

Bonasia bonasia
Hazelhen
Haselhuhn
Francolino di monte

Tekunica

Citellus citellus
Souslik
Ziesel
Citello

Velika sjenica

Parus major
Great tit
Kohlmeise
Cinciallegra

Troprsti djetlić

Picoides tridactylus
Three-toed woodpecker
Dreizehenspecht
Piccho tridattilo

Fazan

Phasianus tridactylus
Pheasant
Fasan
Fagiano

Škanjac

Buteo buteo
Buzzard
Mäusebussard
Poiana

Sljepaš

Nannospalax leucodon
Lesser mole rat
Westblindmaus
Spalace romeno

Legenda

Neugrožena vrsta

Ugrožena vrsta

Vrsta izumrla u Hrvatskoj

Mine

Ako se nađete u nepoznatu prostoru, pazite na sljedeće neslužbene oznake koje
upozoravaju da je riječ o miniranom području:

 • gomila otrgnutih grana na putu
 • metalni križevi uz putove ili ceste
 • rukom napisan ili nacrtan znak mine
 • štapove, letve ili grane postavljene u obliku križa na tlu
 • vrpce oko opasnog područja
 • štapove zabodene u zemlju
 • predmete nataknute na štapove zabodene u zemlju (npr. limenke ili tetrapak)
 • službene znakove sa simbolom mrtvačke glave, natpisom Mine ili Minirano, crvene trokute, zastavice, crvene, žute ili plave vrpce.
  Službenim oznakama opasnosti od mina pripadaju:
 • trokutna crvena pločica s natpisom MINE
 • trokutna crvena pločica s nacrtanom lubanjom i prekriženim kostima
 • velika četvrtasta ploča s natpisom MINIRANO
 • žuta ili crvena vrpca s natpisom MINE

 • Pazite na oznake koje upozoravaju da je riječ o miniranom području!